Sovellukset

Tekninen alusta -osahankkeen toteutusprojekti käynnistyi maaliskuussa 2018. Projekti huolehtii teknisestä toteuttamisesta ja tulosten käyttöönotosta Maanmittauslaitoksessa. Lisäksi tuotetaan käyttöliittymiä muiden osahankkeiden tuottamiin tietojärjestelmiin.

Kehitys- ja käyttöönottotehtävät sekä prosessien kehittäminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden toteutus- ja käyttöönottoprojektien kanssa. Tekninen toteutus tehdään ketterän kehityksen Scrum-menetelmällä.

Projekti kestää vuoden 2019 loppuun saakka. 

Palvelut ja sovellukset löytyvät osoitteesta https://beta.paikkatietoalusta.fi/

1. Paikkatietoalustan portaali, joka sisältää:

 • älykkään hakusovelluksen käyttöliittymän https://beta.paikkatietoalusta.fi/hae

 • palveluhakemiston, jossa aineistot ja palvelut ovat nähtävillä selkeästi jaoteltuina

 • käyttöliittymät tiedontuottajien palveluihin

 • aineistojen ja palvelujen tilannekuvan

 • tukipalvelut

 • palautekanavan

Lisäksi portaaliin tuodaan käyttöliittymiä erilaisiin palveluihin joko tiedontuottajille tai tiedon hyödyntäjille, mm. seuraavat:

2. Haku

 • Metatieto- ja luettelopalveluihin sekä Finton ontologioihin perustuva älykäs hakusovellus https://beta.paikkatietoalusta.fi/hae
 • Paikkatieto on löydettävissä yleisten hakukoneiden, kuten Googlen, kautta tehtävillä hauilla

3. Linkitetty tieto

Linkitetyn tiedon palvelujen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Maanmittauslaitoksen sovellus- ja tietopalveluyksikköjen kanssa.

 • Linkittämisen mahdollistavan Paikkatiedot.fi-uudelleenohjauspalvelun tuotantoversion toteutus ja käyttöönotto
 • Laaditaan paikkatietoalustan tietoteemoille html-muotoinen tietokortin mallipohja, joka otetaan käyttöön yksittäisten kohteiden tietojen esittämiseen hankkeessa valmistuvien kyselypalveluiden osalta; pohja on tarjolla myös muiden tietoteemojen käyttöön. Mahdollistaa myös hakukoneiden indeksoinnit yksittäisten kohteiden löytämiseksi
 • Linkitetyn tiedon rajapintapalvelun beta-toteutus on valmis nimistö-teeman osalta ja sen ylläpitoa jatketaan

4. Validointi

 • Validointipalvelu metatietokuvausten, rajapintapalveluiden ja tietotuotteiden INSPIRE-vaatimusten ja optiona kansallisten vaatimusten mukaisuuden testaamiseksi
 • Otetaan käyttöön Interactive Instrumentsin EU:n komissiolle toteuttama ETF-sovellus
 • Palvelu käytössä https://beta.paikkatietoalusta.fi/tiedontuottajien-palvelut

5. Tiedonyhdistämispalvelu

Table Joining Service (TJS) -standardiin perustuva yhdistelytoiminnallisuus, jonka avulla voidaan

 • yhdistää erilaisiin aluejaotuksiin ja aluekuvauksiin ei-paikkatietomuotoista tilasto- tai muuta tietoa käyttäen suoraan alkuperäisiä tietolähteitä
 • jakaa yhdistetty tieto paikkatietomuodossa katselu- ja latauspalvelurajapinnan kautta
 • Palvelu käytössä https://beta.paikkatietoalusta.fi/tiedontuottajien-palvelut

6.  KMTK-palveluiden laajentaminen kattamaan PTA-osahankkeiden tietotuotteet

 • Laatuvahti, joka tarkastaa, vastaavatko aineiston kohteet teemojen määrittelyjä, esimerkiksi rakennukset ja rakenteet -teeman käsitemallia. Käsitemalleihin voit tutustua täällä

 • Laatuvahdin tuottaman raportin avulla voidaan tarkastella aineistosta löytyneitä virheitä
  Tallennuspalvelu, jonka avulla voidaan tuoda eri muotoisia aineistoja Paikkatietoalustan koontitietokantaan.

 • Koontitietokantaan tallennettu aineisto on yhtenäistä ja yhteensopivaa muiden koontitietokantaan tallennettujen paikkatietoaineistojen kanssa.

 • Siellä säilytetään myös kohteiden historiatiedot.

 • Jokaiselle aineiston kohteelle annetaan tallennuksen yhteydessä pysyvä tunniste, jolla se voidaan linkittää muihin paikkatietoaineistoihin.

7. Laajennukset paikkatietoinfran palveluihin

 • Luettelopalvelu yhteisesti sovituille tietomalleille, rajapintaskeemoille, koodiluetteloille ja -arvoille sekä niiden prosessi- ja laatumäärityksille mm. älykkään haun mahdollistamiseksi 
 • Kansallisessa metatietopalvelussa mahdollisuus laajennettuihin aineisto- ja palvelukuvauksiin sekä yhteys Finto-ontologiaan älykkään haun mahdollistamiseksi

8. Tietopalvelut

Osahanke vastaa paikkatietoalustan tietopalvelujen toteuttamisesta yhteistyössä INSPIRE-, KMTK-, Osoitteet- ja Maankäyttöpäätökset-osahankkeiden kanssa. Tietopalvelujen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä MML:n sovellus- ja tietopalveluyksikköjen kanssa.

 • Katselupalvelut (vektoritiili)
 • Latauspalvelut (WFS 3.0)
 • Geokoodauspalvelu 
 • Muutostietopalvelu