Käyttötapausdemot

Nämä käyttötapaukset esittelevät, miten yhteensopiva paikkatieto palvelee suunnittelua ja päätöksentekoa, jota tehdään sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuusalalla, maa- ja metsätaloudessa ja rakennus- ja ympäristöalalla. Olemme tuottaneet kuusi erilaista esimerkkiä tilanteista, joissa paikkatieto saadaan tehokäyttöön. Esimerkit ovat simulaatioita ja käyttävät kansallisen maastotietokannan kautta saatavia aineistoja. Ne antavat kuvan siitä, miten paikkatietoalustalta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia käyttötarkoituksia aineistolla voi olla. 

Käyttötapausdemon on tuottanut Paikkatietoalusta-hanke yhdessä Esri Finlandin kanssa ja demossa hyödynnetään Esrin alustaa. Kyseessä on yksi alusta, jonka kautta esitellään paikkatietoalustan toiminnallisuuksia. Tämän kaltaisia sisältöjä voidaan toteuttaa hyvin myös muiden palveluntuottajien alustojen avulla. 

Tavoitteena on, että yritykset ja yhteisöt voivat rakentaa demossa esitellyn kaltaisia palveluita ja sovelluksia eri tarkoituksiin paikkatietoalustalta saatavan tiedon varaan. 

Käyttötapaukset: