Paikkatietoalustan palveluvalikoiman tilanne – katso tallenne webinaarista 26.11.

27.11.2019

Paikkatietoalusta-hanke päättyy, mutta palvelukokonaisuuden kehittäminen ei pääty vaan tahti päinvastoin kiihtyy. Tekninen alusta -osahankeen vetäjä Jani Kylmäaho esitteli mm. uutta Suomigrammi-palvelua ja kertoi tulevista rajapintapalveluista. 

Marraskuussa julkaistu Suomigrammi on herättänyt huomiota varsinkin kaikkien nippelitiedon ystävien keskuudessa.

– Suomigrammi on ikään kuin kevyt tilannekuvapalvelu, jossa voi tarkastella tilastoja maastotiedosta karttoina ja diagrammeina. Tällä hetkellä se keskittyy Maanmittauslaitoksen nykyisen maastotietokannan kohdeluokkien esittelyyn, mutta tulevaisuudessa palvelua laajennetaan Kansallisen maastotietokannan mukaisilla kohdeluokilla ja elinkaaritiedoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa olisi mahdollista tarkastella historiallista tilannetta ja tilanteen kehittymistä, ja esimerkiksi uusien rakennusten tai vaikka teiden esiintymistä eri puolilla Suomea, Kylmäaho kertoo.

Nyt julkaistu versio on Suomigrammin ensimmäinen pilottiversio, ja konseptia kehitetään edelleen. Kylmäaho huomauttaa, että Suomigrammin lukuja tulkitessa kannattaa ottaa huomioon maastotietokannan rajoitteet.

–  Esimerkiksi tuulivoimaloiden seassa on myöskin vanhoja tuulimyllyjä. Toisaalta tämä tuo esille sen, että Kansallisen maastotietokannan uusille käsitemalleille on tarvetta, että nykyiset tietotarpeet voidaan paremmin täyttää. 

Katso tallenteelta esimerkkejä Suomigrammin käytöstä ja testaa itse osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi/suomigrammi

Rajapintoja avautuu vuoden alussa

Webinaarin toisessa osiossa syvennyttiin Paikkatietoalustan rajapintapalveluihin. Joitakin rajapintoja on jo hankkeen aikana julkaistu, mutta heti vuoden alussa alkaa tapahtua enemmän.  

Geokoodaus-rajapinta on ollut koekäytössä maaliskuusta saakka, ja Kylmäaho kertoo sen olleen beta-palveluksi suosittu: hakuja rajapinnalta on tehty jo puolisen miljoonaa. Nyt beta-vaiheessa geokoodauspalvelu on avoimesti ja maksutta kaikkien kokeiltavissa.

Uusiakin rajapintoja on tulossa. 

–  Ensimmäinen uusi rajapinta avautuu, kun saadaan rakennuksia KMTK-käsitemallin mukaisena tuotannolliseen rajapintaan tammikuussa. Tietosisältönä on aluksi Maanmittauslaitoksen rakennukset MML:n nykyisillä ominaisuustiedoilla, mutta kuitenkin KMTK-käsitemallin formaatissa. Jatkossa tähän tuodaan myöskin kunnista tulevaa rakennustietoa KMTK-mallin mukaisesti. 

Alkuvuoden suunnitelmiin kuuluvat myös rajapintapalvelut uusien käsitemallien mukaisille osoitteille ja tielinkeille, INSPIRE AU- ja SU -tietotuotteille ja nimistölle. Kaikki rajapinnat rakennetaan uuden OGC API Features -spesifikaation mukaisina. Tuki uuden spesifikaation mukaisille rajapinnoille on tulossa ainakin QGIS-ohjelmistoon helmikuussa.

KMTK:n tavoitteisiin kuuluu mahdollisimman avoin tiedon jakelu, mutta rajapintapalveluiden käyttöehdoissa on eroja. Kun rajapinta julkaistaan beta-versiona, se on avoin ja maksuton kaikille. Tuotantoversioiden käyttö vaatii yleensä jonkinlaista tunnistautumista ja osa sopimuspohjaisista palveluista voivat olla myös maksullisia. Tutustu rajapintapalveluihin ja käytön periaatteisiin tarkemmin webinaarin tallenteelta.

Linkit ja lisälukemista: