Paikkatietoalustan kehitystyön seuraavat askeleet – kooste webinaarista 25.9.

26.9.2018

Viime viikolla julkaistu beta.paikkatietoalusta.fi näyttää ensimmäiset konkreettiset tulokset Paikkatietoalusta-hankkeesta. Tiistain 25.9. webinaarissa Tekninen alusta -osahankkeen vetäjä, kehityspäällikkö Jani Kylmäaho kertoi tarkemmin beta-vaiheen palveluista ja valotti teknisen kehityksen seuraavia askeleita.

– Uusia toimintoja tullaan tuomaan betaan vaiheittain. Seuraava setti on tulossa todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla, Kylmäaho kertoo.

Tässä vaiheessa betassa on testattavana kaikille avoimena palveluna Paikkatietoalustan älykäs haku, jonka tavoitteena on parantaa paikkatietoaineistojen löydettävyyttä. Haku perustuu Paikkatietohakemistoon tallennettuihin metatietoihin, ja paikkatieto-ontologioiden avulla se osaa yhdistää haun sopiviin tuloksiin, vaikka hakusana ei esiintyisikään suoraan metatiedoissa. 

Käyttöoikeuden takana olevista palveluista etenkin kuntakäyttäjille tärkeä ja iso palvelu on Laatuvahti ja Tallennuspalvelu, jossa kunnat voivat testata rakennuksiin ja rakenteisiin liittyvän paikkatiedon laatua ja yhteensopivuutta yhteisesti sovittuihin tietomalleihin sekä tuoda rakennustietoja osaksi valtakunnallista tietokantaa. 

– Palvelun avulla on mahdollista lähteä toteuttamaan hajautetun tiedonkeruun ja samalla varmennetun tiedon laadun toimintamallia, Kylmäaho kuvailee. 

Toinen, tässä vaiheessa vain käyttöoikeutta pyytäneille suunnattu palvelu on Tiedonyhdistämispalvelu, jossa pilotoidaan tiedon paikkatietoistamista. Palvelussa voi yhdistää taulukkomuotoista tilastotietoa erilaisiin aluejakoihin, jolloin saadaan aikaan tilastot ja geometriat yhdistävä paikkatietoaineisto. Tiedonyhdistämispalvelu on tarkoitus tuoda myöhemmin kaikille avoimeksi.

– Hyvin mielenkiintoinen palvelu, jota kannattaa kokeilla, jos on tarvetta saada yhdistettyä johonkin alueeseen liittyvää tietoa paikkatietoon, Kylmäaho kannustaa. 

Seuraavat askeleet

Vaikka betan ensi-illasta on alle viikko, on kehitystiimillä jo katse tiukasti tulevaisuudesta. Kylmäaho kertoo, että loppuvuodesta on tarkoitus saada vielä valmiiksi mm. tiedontuottajien Suomi.fi-tunnistautumismahdollisuus, Suomen paikkatietoinfran tilaa esittävän tilannekuvapalvelun beta-versio, osoitteiden sisäänkäyntitietojen tallennussovellus, satelliittikuvien tilauspalvelu sekä Paikkatietoalustan aineisto- ja palveluhakemiston kytkeminen Google-hakuun.

Loppuvuoden suunnitelmista Kylmäaho nostaa esiin myös Business Finlandin kanssa järjestettävän innovaatiokilpailun, jonka tarkoitus on tuoda esiin paikkatiedon lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia.  

Ensi vuonna luvassa on harppaus etenkin tiedon hyödyntäjille uutta tekniikkaa hyödyntävien rajapintapalveluiden muodossa, kun tarkoitus on avata ensimmäistä kertaa ”putki” suoraan tiedon tuotannosta tiedon hyödyntäjille saakka.

Vuoden 2019 suunnitelmiin kuuluu myös geokoodausrajapinta, jonka avulla osoitteita tai paikannimiä sisältävää tietoa voidaan paikkatietoistaa eli saada niille koordinaatit. Tämä mahdollistaa tiedon analysoinnin paikkatiedon keinoin. 

Katso lisää: