Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä uusia ominaisuuksia

26.4.2019

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön on julkaistu uusia ominaisuuksia ja päivityksiä. Palvelussa on samalla siirrytty Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön. Tutustu osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi.

Paikkatietoalustan palvelut: Laatuvahti ja Tallennuspalvelu, hakemisto, Tiedonyhdistämispalvelu, INSPIRE-validointipalvelu ja uudelleenohjauspalvelu

Palvelut-sivu on kokonaan uudistettu, ja täysin uutena siellä on julkaistu INSPIRE-validointipalvelu. Validointipalvelun avulla voi tarkistaa, ovatko organisaation tietotuotteet, verkkopalvelut ja metatiedot INSPIRE-vaatimusten mukaisia. 

Myös palvelun ulkoasua on päivitetty mm. saavutettavuuden osalta.

Käytössä Suomi.fi-tunnistus

Suomen julkishallinnon organisaatioiden sähköiset asiointipalvelut edellyttävät pääsääntöisesti vahvaa tunnistautumista, jotta käyttäjän henkilöllisyys voidaan varmistaa. Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä on otettu käyttöön Suomi.fi-tunnistus, jotta voimme varmistaa palvelun laadun ja turvallisuuden.

Aiemmin käytössä olleet organisaatiokohtaiset tunnukset ovat tämän myötä lakanneet toimimasta. Asiakas voi jatkossa kirjautua Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, kun organisaation käyttöoikeus on luotu ja henkilökohtaiset käyttöoikeudet haettu sekä henkilötunnus täydennetty Maanmittauslaitoksen käyttövaltuushallintaan. Kirjautuminen palveluun tapahtuu Suomi.fi-tunnistuksen kautta pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai organisaation varmennekortilla.

Lisätietoja tunnistautumisesta on lähetetty nykyisille asiakkaille sähköpostitse ja tiedot on päivitetty myös Paikkatietoalusta-hankkeen Tiedontuottajille-verkkosivulle.

Laatuvahdissa ja Tallennuspalvelussa käyttöä helpottavia ominaisuuksia

Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöliittymä uudistuu merkittävästi. Laatuvahti ja Tallennuspalvelu on erotettu uudessa versiossa toisistaan, jolloin paikkatietoaineiston laadun validointi erottuu selkeämmin omana toimintonaan. Lisäksi Tallennuspalvelun ajojen tyypit uudistuivat ja ajon tulossivua päivitetty selkeämmäksi.

Nykyiset ja uudet asiakkaat voivat käyttöönoton jälkeen tuoda palveluihin 2D- ja 3D-rakennusaineistoa sekä harmonisoituja maakuntakaavoja.

Yhdistä taulukkodataa aluejakoihin 

Tiedonyhdistämispalvelusta on julkaistu uusi versio. Palvelussa on saatavilla muun muassa kuntien aluejakoaineistoja eri vuosilta. Tiedonyhdistämispalvelun avulla yhdistetty aineisto voidaan ladata eri paikkatietotietoformaateissa, jolloin sitä voi hyödyntää esimerkiksi paikkatietosovelluksissa.

Yhdistettävät kunta-, seutukunta- ja maakunta-aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avointa kartta-aineistoa. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää avointa kartta-aineistoa avoimien aineistojen CC 4.0 -lisenssissä mainituin ehdoin. Lisäksi tarjolla on EuroGeographicsin NUTS-aineistoja, joita voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Tiedonyhdistämispalvelua voivat hyödyntää esimerkiksi tilastotiedon tuottajat ja hyödyntäjät, datajournalistit ja raportoijat sekä päätöksentekijät ja tiedolla johtamisen asiantuntijat.

Lisätietoa ja tukea saatavilla

•    Lisätietoja muutoksista saat sähköpostitse: tuki(at)paikkatietoalusta.fi 
•    Tutustu Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön https://beta.paikkatietoalusta.fi/
•    Tutustu tiedontuottajien uusittuihin tukisivuihin: www.paikkatietoalusta.fi/tiedontuottajille
•    Kunnille järjestetään toukokuussa Skype-koulutuksia palveluista ja niiden käyttöönotosta. Lue lisää.