Paikkatiedot apuna pelastustoimessa – tutustu uusiin käyttötapausdemoihin

1.11.2019

Olemme julkaisseet kaksi uutta käyttötapausdemoa, jotka havainnollistavat yhteentoimivan paikkatiedon konkreettisia hyötyjä. Toisessa demossa tutustutaan metsäpalon sammutustöihin, ja toisessa voit tarkastella paloasemilta laskettuja ajoaikoja vaikka omaan osoitteeseesi.

Kuvakaappaus Metsäpalo Inkoossa -käyttötapausdemosta. Kuvituskuvana metsäpalo.
Tutustu käyttötapausdemoihin: Metsäpalo Inkoossa (kuvassa) ja Kuinka nopeasti palokunta ehtii osoitteeseesi?

Kriisitilanteita hallitaan tiedolla. Metsäpalon sattuessa on tärkeää, että viranomaiset voivat muodostaa mahdollisimman nopeasti ajantasaisen tilannekuvan. Tähän tarvitaan erilaisia paikkatietoaineistoja, yhteentoimivassa muodossa ja helposti eri toimijoiden saataville.
  
Metsäpalo Inkoossa -käyttötapausdemo havainnollistaa, miten pelastusviranomaiset voivat hyödyntää paikkatietoja metsäpalojen hallinnassa ja pelastustoiminnan koordinoinnissa. Käyttötapauksessa pohditaan myös, mitä voimme oppia Ruotsin viranomaisten kokemuksista vuoden 2018 laajoista metsäpaloista. Tutustumme myös satelliittidatan hyödyntämiseen metsäpalojen havainnoinnissa. Demoa on työstetty yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Saavutettavuusanalyysi laskee ajoajat Suomen paloasemilta

Toinen käyttötapaus nostaa esille, miten paikkatieto helpottaa viranomaisia suunnittelemaan esimerkiksi pelastuslaitosten tai muiden palveluiden sijoittamista mahdollisimman optimaalisesti. Käyttötapauksessa on laskettu saavutettavuusanalyysin avulla ajoajat paloasemilta eri osoitteisiin Suomessa. Voit tutkia ajoaikoja eri alueille, vaikka omaan osoitteeseesi.

Käyttötapauksessa tutkitaan myös, miten uuden paloaseman rakentaminen vaikuttaa Inkoon alueella rakennusten saavuttamiseen. Käyttötapaus on tehty yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa ja siinä on hyödynnetty Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saatuja aineistoja.

Esimerkkinä molemmissa käyttötapauksissa on Inkoon kunta ja sen lähimmät paloasemat.  Käyttötapauksissa hyödynnetään eri tiedontuottajien paikkatietoaineistoja. Demot havainnollistavat Paikkatietoalustan roolia paikkatietojen yhtenäistäjänä ja tehokäytön edistäjänä. 

– Demoissa esitetyt tilanteet ovat kuvitteellisia, mutta niissä käsitellään pelastustoimen aitoja haasteita. Toivomme, että tulevaisuudessa Paikkatietoalusta auttaa hyödyntämään paikkatietoa entistä paremmin viranomaisten toiminnassa, myös pelastusalalla. Teema on ajankohtainen myös siksi, että metsäpalojen arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, sanoo Paikkatietoalustan hankepäällikkö Antti Jakobsson.

Tutustu demoihin:


Tutustu myös muihin käyttötapausdemoihin

Tutustu uusiin käyttötapausdemoihin ja myös aikaisemmin julkaistuihin käyttötapauksiin osoitteessa tekninenalusta.paikkatietoalusta.fi/kayttotapausdemot. Käyttötapausdemot muodostavat kokonaisuuden, jotka havainnollistavat paikkatiedon hyödyntämistä yhteiskunnan eri alueilla.

Käyttötapausdemot on tuotettu yhteistyössä Esri Finlandin kanssa, ja demoissa hyödynnetään Esrin alustaa. Tämän kaltaisia sisältöjä voidaan toteuttaa hyvin myös muiden palveluntuottajien alustojen avulla.